Päätöksenteko tukalissa tilanteissa

Paineen alla ihmisen ajattelu ja päätöksenteko nojaa osin eri mekanismeihin kuin ns. normaalitilanteissa. Kirjoituksessa esitetään nämä mekanismit ja pohditaan myös seuraavia kysymyksiä: miksi ihminen jähmettyy niin helposti vaaratilanteissa, ja mitä asialle voisi turvallisuuskriittisillä aloilla tehdä?

Älkää unohtako suunnittelua!

Kun operointipuolella halutaan parantaa turvallisuutta, katse kiinnittyy operoinnin vallassa oleviin asioihin. Toiminnan fyysiset puitteet – tilat, laitteet ja muut olosuhteet – otetaan helposti annettuna. Ei kannattaisi. Jos turvallisuutta halutaan aidosti parantaa, myös suunnittelijoille pitää antaa palautetta.

Mahdottomia tehtäviä

Psykologeilta kysytään usein kysymyksiä, joihin psykologia ei anna vastauksia. Mitä psykologisen tiedon perusteella voi tietää – ja mitä ei?

Toisaalta-toisaalta-taudin oireet ja hoito

Asiantuntijoiden toisaalta-toisaalta-taudin ikävin seuraus on se, ettei osata tai haluta ottaa kantaa silloinkaan kun pitäisi. Tällöin asiantuntijan ääni ei kuulu päätöksenteossa. Mitä asialle voisi yrittää tehdä?