Kategoria: Suunnittelu

maaliskuu 7, 2016 / Käytettävyys
helmikuu 16, 2016 / Käyttäjäkokemus
helmikuu 6, 2016 / Käyttäjäkokemus
tammikuu 10, 2016 / Käyttöliittymät

Hyvä tilannetietoisuus koostuu karkeasti ottaen kahdesta asiasta: on saatava tavalla tai toisella kaikki tilanteen kannalta oleellinen tieto ja kyettävä tekemään tiedon pohjalta oikeat johtopäätökset. Ihmisen tarkkaavaisuuden ja prosessointikapasiteetin rajallisuus ovat usein pullonkauloina molemmille. Kirjoituksessa esitellään periaatteet, joiden avulla käyttöliittymistä ja ohjeista saa suunniteltua mahdollisimman hyvin niiden käyttäjien tilannetietoisuutta tukevia.

Lue kirjoitusTilannetietoisuutta tukeva suunnittelu

joulukuu 1, 2015 / Inhimillinen virhe
marraskuu 8, 2015 / Inhimillinen virhe
marraskuu 3, 2015 / Suunnittelu
lokakuu 11, 2015 / Käsitteet
syyskuu 25, 2015 / Suunnittelu
syyskuu 14, 2015 / Käytettävyys