Kategoria: Käyttöliittymät

huhtikuu 3, 2016 / Käyttöliittymät
maaliskuu 26, 2016 / Käyttöliittymät
helmikuu 6, 2016 / Käyttäjäkokemus
tammikuu 10, 2016 / Käyttöliittymät

Hyvä tilannetietoisuus koostuu karkeasti ottaen kahdesta asiasta: on saatava tavalla tai toisella kaikki tilanteen kannalta oleellinen tieto ja kyettävä tekemään tiedon pohjalta oikeat johtopäätökset. Ihmisen tarkkaavaisuuden ja prosessointikapasiteetin rajallisuus ovat usein pullonkauloina molemmille. Kirjoituksessa esitellään periaatteet, joiden avulla käyttöliittymistä ja ohjeista saa suunniteltua mahdollisimman hyvin niiden käyttäjien tilannetietoisuutta tukevia.

Lue kirjoitusTilannetietoisuutta tukeva suunnittelu