Kun kokemus ei opeta

Monessa ammatissa työskennellään pääsääntöisesti yksin. Kun ei näe kollegojensa työskentelyä käytännössä, menettää merkittävän oppimismahdollisuuden.

Passiivinen valvontatyö ei ole ali- vaan ylikuormittavaa

Yleisen väärinkäsityksen mukaan monotonisen valvontatyön vaikeus johtuu tehtävän alikuormittavuudesta. Siksi myös monet perinteisesti ehdotetut keinot valppauden ylläpitoon ovat toimimattomia – tai jopa tehtävässä suoriutumisen kannalta haitallisia.

Lost in translation

Monenkin Word-tiedoston ja PowerPoint-kalvon sisältö saattaa kuulostaa ihan fiksulta… kunnes ne yrittää kääntää suomeksi.

Miten ydinvoima-ala eroaa IT-alasta?

Onko asiantuntemus sitä, että tietää itse kaiken tarpeellisen – vai sitä, että ymmärtää aiheesta tarpeeksi tietääkseen, mistä ja miten tiedon löytää?

Joukossa mikä hyvänsä tiivistyy

Ryhmässä ei tiivisty ainoastaan tyhmyys, vaan sopivien olosuhteiden vallitessa mikä hyvänsä taipumus tai näkemys. Ilmiö tunnetaan nimellä ryhmäpolarisaatio, ja sen taustalla on muutakin kuin halu kuulua ryhmään.

Turvallisuus ≠ turvallisuus

Turvallisuus on arvo, jota harva kyseenalaistaa. Heti perään herää kuitenkin kysymys: mikä tai kenen turvallisuus? Yhden sortin turvallisuus voi nimittäin helposti vaarantaa toisen sortin turvallisuuden.

Läheltä piti -raportoinnin kehittäminen: näin raivaat helpoimmat esteet

Läheltä piti -raportointijärjestelmästä vastaavilla on usein ongelma: raportteja ei tule tai niiden laatu ei vastaa toivottua. Raportoimattomuudelle on tietysti monia mahdollisia syitä – osa suoraviivaisempia ja osa hankalammin korjattavia. Kirjoituksessa esitellään kolme asiaa, jotka kannattaa hoitaa kuntoon ensimmäiseksi.

Milloin asiantuntijan kokemustietoon voi luottaa?

Kokenut asiantuntija uskoo usein tietävänsä, mikä toimii ja mikä ei, vaikkei osaisikaan aina perustella tunnettaan. Joskus tunne osuu oikeaan, mutta toisinaan se voi johtaa täysin harhaan. Kirjoituksessa kerrotaan, minkä reunaehtojen vallitessa asiantuntijan kokemustietoon voi luottaa.